Doručenie zdarma nad 50 EUR
Prijímam Neprijímam Ďalšie informácie

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Ceny s DPH

Pokladňa

Ochrana osobných dát

Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venuje naša spoločnosť FARBEZA s.r.o. maximálnu pozornosť a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Na našich stránkach sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu

1. Zisťovanie údajov
Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Okrem toho ukladáme ďalšie, neosobné údaje s cieľom priebežného zlepšovania našej ponuky.

Na našich serveroch zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač. Ide o tieto údaje:

  • typ a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • URL predchádzajúcej navštívenej stránky
  • meno hlavného počítača (IP adresa)
  • čas požiadavky na server

Pri ukladaní nie sú tieto údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná.

2. Využitie Vašich údajov
Pri spracovaní Vašich údajov máme vždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Vždy, keď máte pri návšteve našich webových stránok možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré uvediete sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky. 

3. Využitie Vašich údajov na marketingové účely/Newsletter
Naša spoločnosť nezasiela zakaznikom našho eshopu www.laskonka.sk žiadne marketingové informácie anie Newsletter. 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 4 .Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. 

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

5. Oprava, zmena a vymazanie osobných údajov
Svoje údaje si môžete kedykoľvek prezerať, spracovávať alebo mazať v oddiele „Prihláste sa“, a to po zadaní Vašej e-mailovej adresy a hesla. Pokiaľ zabudnete svoje heslo, v oddiele „Prihláste sa“ nájdete odkaz „Zabudli ste heslo?“, prostredníctvom ktorého sa dostanete k formuláru – ten, prosím, vyplňte a po zadaní svojej, nám známej e-mailovej adresy, nám ho zašlite. Na túto Vašu e-mailovú adresu Vám potom pošleme ďalšie inštrukcie.

Upozornenie: Svoje heslo nikdy neodovzdávajte tretej osobe, po použití sa vždy odhláste zo svojho účtu a pri objednávaní využívajte SSL šifrovanie vždy, keď Vám ho z našej strany ponúkneme. 

6. Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje:
FARBEZA, s.r.o., so sídlom Bagarova2, 841 01 Bratislava, IČO 45583731, DIČ 2023059511  
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3763/B 
Účel spracúvania osobných údajov:
-: kúpa a predaj tovaru zákazníkom e-shopu
Zoznam spracúvaných osobných údajov:
--: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa na území Slovenskej republiky, dodacia adresa na území Slovenskej republiky, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie doplňujúce údaje dobrovoľne poskytnuté v priebehu nápuku
Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby  
- osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára pri nákupe 
Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu  
-: osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne na základe zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním ako aj za účelom vybavenia reklamácie. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu. 
Tretie strany a príjemcovia  
- slovenská pošta
- účtovník spoločnosti 
Forma zverejnenia  
- osobné údaje sa nezverejňujú 
Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov 
- prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, 
 
FARBEZA s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi
FARBEZA s.r.o vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.